Hoe werkt een Duurzame Energie Installatie (DEI)?

In Amersfoort heeft Eemwarmte drie Duurzame Energie Installaties: DEI De Hoef, DEI Isselt en DEI De Nieuwe Stad. Het zijn zogenaamde hybride centrales wat betekent dat we warmtepompen, zonnepanelen en lokale en regionale biogrondstoffen om duurzaam te verwarmen en te koelen.

Door een combinatie van duurzame technieken wordt het hele jaar warmte en koude geleverd. In de toekomst worden steeds meer bronnen aangesloten op het warmtenet, zodat ook het aandeel biogrondstof teruggebracht kan worden. Een innovatief proces waardoor de duurzaamste en meest efficiënte vorm van levering zal overblijven.

Hoe werkt een biowarmte-installatie?

  1. Lokale en regionale biogrondstof. De houtshreds komen op werkdagen aan per vrachtwagen. Deze wordt in een hal opgeslagen, zodat ook ’s nachts en in een lang weekeinde voldoende grondstof aanwezig is.
  2. Grijpers en een aanvoerband zorgen dat de houtresten vanuit de hal naar de ketel worden getransporteerd.
  3. De verbrandingsketel blaast voorverwarmde lucht door een hydraulisch beweegbaar rooster waarop de biobrandstof ligt. Deze verbrandt doordat de temperatuur in de verbrandingsketel ongeveer 900 °C is. De warme rookgassen stijgen op.
  4. Deze gassen gaan naar het tweede deel van de ketel waar de warme lucht in enkele warmtewisselaars wordt afgegeven aan een watercircuit met een temperatuur van zo’n 170°C. Dit warme water wordt direct het stadswarmtenet ingepompt. Hiervoor wordt de temperatuur van het water teruggebracht naar 85 tot 140 °C, afhankelijk van de buitentemperatuur. In de winter wordt er warmer water getransporteerd dan in de zomer, wanneer er minder behoefte is aan verwarming.
  5. Net voor de schoorsteen wordt uit de rookgassen extra warmte teruggewonnen. Deze warmte wordt samen met het water dat zijn warmte heeft afgegeven aan het warmtenet opnieuw verwarmd, zodat het hele proces opnieuw kan beginnen.
  6. Na de verbranding worden de resterende rookgassen grondig gefilterd op stikstof en fijnstof in een groot doekenfilter. Om de rookgassen maximaal af te koelen gaan de gassen ook nog een keer door een condensor, waarna de warmtepompen ze verder terugkoelen naar een buitenluchttemperatuur van 15-20 graden, wat door de schoorstenen van 40 meter hoog naar buiten gaat. De as die overblijft na het verbrandingsproces wordt opgevangen en afgevoerd en is prima compost.

    De warmte die is vrijgekomen uit de rookgassen wordt opnieuw gebruikt voor opwarming van het water en toevoer naar het warmtenet. En zo is de cirkel rond.

    Naast meet- en regelapparatuur is in elke DEI veel filtertechniek aanwezig. De geïnstalleerde warmtepompen in de centrales zorgen voor zowel warmte als koude. Op de DEI’s worden zonnepanelen geïnstalleerd, die zorgen er op hun beurt weer voor dat de elektriciteit die het productieproces zelf nodig heeft, duurzaam wordt opgewekt.

Hybride met e-boiler (DEI De Nieuwe Stad)

Duurzame ontwikkelingen staan nooit stil. Dat geldt ook voor de DEI in De Nieuwe Stad, die nu is uitgerust met elektrische boilers. Deze springen bij als er veel elektriciteit uit wind en zon beschikbaar is of als er weinig warmtevraag is, waardoor er geen biogrondstoffen gebruikt hoeven te worden. De stroom wordt omgezet in warmte. Deze wordt afgegeven aan het water. De e-boiler zelf heeft geen schadelijke emissies. Ook worden in de toekomst overschotten van stroom verwacht, die het elektriciteitsnet niet kan verwerken. De e-boiler zorgt ervoor dat we ook die stroom nuttig kunnen gebruiken.

Hybride met warmtepompen (DEI De Hoef en Isselt)

De DEI’s op de De Hoef en Isselt werken met industriële warmtepompen. De (sub)systemen worden gevoed met zonnepanelen en lokale en regionale biogrondstoffen om duurzame warmte en koeling te maken. Ook in de toekomst kunnen we hier nog nieuwe innovatieve duurzame bronnen aan toevoegen.

Met lokale en regionale
biogrondstof

Er zijn veel soorten biogrondstoffen beschikbaar. Eemwarmte maakt in Amersfoort gebruik van reststromen hout, die afkomstig zijn van regulier park-, plantsoen- en bosonderhoud.

Dat resthout is materiaal dat overblijft na het composteringsproces, waaronder takken die uit het groenafval overblijven en nauwelijks verteren. Al deze materialen zijn niet bruikbaar voor andere doelen, zoals de productie van bijvoorbeeld planken, spaanplaat, compost of snipperhout voor bospaadjes. Deze reststromen die wij in Amersfoort gebruiken komen van leveranciers veelal uit de regio.

We zien biogrondstoffen als een goede tussenoplossing totdat er voldoende andere duurzame bronnen zijn, zoals aardwarmte. Het is uiteindelijk de bedoeling om ook het gebruik van biogrondstoffen tot een minimum te beperken.