Groene warmte voor Amersfoort

Al sinds 2015 wordt er duurzame warmte geleverd vanaf locatie De Nieuwe Stad. Aan de Oliemolenhof staat een duurzame energie-installatie die De Nieuwe Stad zelf en enkele aangrenzende gebouwen zoals ‘Eemerald’ jarenlang voorzien heeft van warmte. Inmiddels is deze installatie primair nog ter back-up en leveren we meer warmte vanuit onze hi-tech hybride duurzame energie-installaties.

Bouwplanning

De hybride duurzame energie-installatie De Hoef heeft nu de laatste fase bereikt voor de aanleg: de gefaseerde ingebruikname. Dit zal naar verwachting Q1 2024 afgerond zijn, waarna we het Amersfoortse warmtenet van duurzame warmte kunnen voorzien. De hybride duurzame energie-installatie in Isselt is momenteel een tijdelijke installatie, de definitieve installatie zal later gerealiseerd worden. Meer informatie over de ingebruikname van de installaties vindt u op onze pagina over testen: