Groene warmte voor Amersfoort

Al sinds 2015 wordt er duurzame warmte geleverd vanaf locatie De Nieuwe Stad. Aan de Oliemolenhof staat een DEI die De Nieuwe Stad zelf en enkele aangrenzende gebouwen zoals ‘Eemerald’ voorziet van warmte. In 2021 is deze installatie hybride gemaakt en verduurzaamd door toepassing van een e-boiler. De eerste punt in een allesomvattend plan voor een Amersfoorts warmtenet werd hiermee gezet.

Bouwplanning

De voorbereidingen voor de bouw van de DEI De Hoef zijn gestart. Naar verwachting eind eerste kwartaal 2023 zal een deel van het tracé gelegd zijn en zullen de eerste warmteleveringen plaatsvinden. De DEI in Isselt bevindt zich in de planfase. Door vraag vanuit het gebied en de ontwikkelingen in de Kop van Isselt komen deze plannen nu in een stroomversnelling. De DEI in De Nieuwe Stad is inmiddels verduurzaamd met een hybride installatie en een e-boiler. Deze draait stabiel en verwarmt de kantoren en woningen daar.