Wat we doen

Eemwarmte is als bedrijf actief in de energiesector. Samen met Warmtebedrijf Amersfoort en partners werkt zij aan de verduurzaming van de energievoorziening in Amersfoort. Nieuwe Energie voor een Nieuwe Generatie. Wij doen dit door Duurzame Energie Installaties (DEI) te ontwikkelen en te exploiteren.

Wat we leveren

Eemwarmte levert exclusief warmte (en koeling) aan Warmtebedrijf Amersfoort Zakelijk (die het warmtenet beheert, transporteert en zakelijk levert) en aan Warmtebedrijf Amersfoort (die aan consumenten levert en zorgt dat een scala aan duurzame bronnen wordt aangesloten.) Van warmte uit rioolwater, aardwarmte, biowarmte, restwarmte of zon-, wind- en waterkracht.