Waarom wil Amersfoort Eemwarmte?

Een leefbare stad willen we allemaal, maar door klimaatverandering warmt onze aarde op. Door broeikasgassen hebben we steeds vaker te maken met extreme weersomstandigheden. Onze natuurwaarden en biodiversiteit staan onder druk. Dat is geen politieke ver-van-mijn-bed show in een of ander klimaatakkoord, maar iets waar we bij Eemwarmte direct iets aan doen.

Door te verwarmen met een warmtenet in plaats van een cv-ketel reduceert elk huishouden of bedrijf direct de CO₂-uitstoot. Daarom wordt de komende jaren gewerkt aan een slim groen warmtenet, waardoor we in tal van Amersfoortse wijken kunnen aansluiten en in 2030 al forse verduurzamingen zien.

Warmtevoorziening in Amersfoort

Zo’n 70% van de energie die in woningen en gebouwen nodig is, wordt gebruikt voor warmte. Fossiele brandstoffen als aardgas hebben een hoge CO₂-uitstoot. Een slim groen warmtenet is een toekomstbestendige, collectieve, betaalbare oplossing om aardgas uit te faseren en verdere klimaatverandering tegen te gaan. Eemwarmte heeft daar een goede oplossing voor en levert aan het Amersfoortse warmtenet.

Met onze duurzame energie-installaties (DEI) in De Nieuwe Stad, op bedrijvenpark De Hoef en industrieterrein Isselt houden we onze huizen en (bedrijfs)gebouwen warm (en koel). Elke gebruiker van het warmtenet zet daarmee direct een enorme stap naar een schonere wereld.

Wat doet Eemwarmte?

Eemwarmte produceert duurzame warmte én koeling die lokaal en duurzaam is opgewekt. We doen dit met warmtepompen, zonnepanelen en lokale of regionale biogrondstoffen, die voorzien zijn van een NTA-8080 certificaat. Onze hybride energie-installatie is aangesloten op het warmtenet van Warmtebedrijf Amersfoort dat warmte via ondergrondse (water)leidingen door de stad transporteert. Dit warmtenet is een toekomstbestendige, collectieve en betaalbare oplossing om woningen en andere gebouwen comfortabel te verwarmen en aardgas uit te faseren.

Het is nu niet langer de vraag óf we van het aardgas af gaan, maar vooral wanneer, zodat we ongewenste klimaatgevolgen kunnen tegengaan.

Duurzaam en anders verwarmen

Warmte is zo’n 70% van onze energievraag. Als we die dus slim én groen maken, zorgen we voor een duurzamere toekomst. Warmte uit ‘hernieuwbare’ bronnen. Energie opgewekt met zon, wind- en waterkracht of vanuit aardwarmte. Die bronnen zijn circulair en raken niet op zoals met een fossiele brandstof als aardgas wel het geval is. En we belasten de aarde er niet mee.

Kan het verwarmen en koelen van onze woningen en bedrijven anders? Het antwoord is ‘ja’. Volgens de klimaatafspraken die we (inter)nationaal gemaakt hebben, zijn 2030 en 2050 twee belangrijke mijlpalen. De Nederlandse overheid heeft besloten dat in 2030 een goed begin moet zijn gemaakt met het verminderen van het gebruik van aardgas, waarna in 2050 alle gebouwen van het aardgas af moeten zijn. We kunnen dus niet op onze handen blijven zitten.