24/01/24

Duurzame warmte uit rioolwaterzuiverings-installatie voor warmtenet wordt concreet

Op 24 januari is een volgende stap gezet voor de realisatie van warmtewinning uit de Amersfoortse rioolwaterzuiveringsinstallatie. Waterschap Vallei en Veluwe en Eemwarmte (als vaste warmteleverancier van Warmtebedrijf Amersfoort) tekenden de samenwerkingsovereenkomst om verdere voorwaarden en afspraken te realiseren. Met deze overeenkomst is een volgende mijlpaal bereikt in het proces richting de realisatie van een zeer duurzame warmtebron, die potentieel ruim 7.000 huishoudens kan verwarmen.

Aangemoedigd door gemeente Amersfoort

Gemeente Amersfoort is actief betrokken bij de totstandkoming van deze overeenkomst. Recent is er nog een officiële ‘Aanmoedigingsbrief’ namens de burgemeester en wethouders gestuurd over dit project, waarin de gemeente aangeeft dit project te willen steunen en de doelen te onderschrijven. Het past namelijk binnen de visie op de verduurzaming van Amersfoort en de al eerder gemaakte afspraken met Warmtebedrijf Amersfoort om haar warmtebronnen verder te verduurzamen.

Aangesloten bedrijven en consumenten verduurzamen automatisch mee

Warmtebedrijf Amersfoort zet zich samen met haar warmteleverancier Eemwarmte actief in voor de verdere verduurzaming van het Amersfoortse warmtenet. Met deze overeenkomst is de volgende stap genomen richting de realisatie van een fossielvrije, CO2-arme en lokale warmtebron in Amersfoort. Directeur Valentijn Kleijnen licht toe: “Warmtebedrijf Amersfoort heeft een zogenaamde EMG-verklaring gekregen. Dat is een onafhankelijke duurzaamheidsrating voor warmtenetten. Daaruit blijkt dat het Amersfoortse warmtenet één van de duurzaamste warmtenetten van Nederland is, dankzij onze bronnenstrategie. Die houdt namelijk in dat we actief steeds duurzamere bronnen ontwikkelen. Met de samenwerking met waterschap Vallei en Veluwe kunnen we naar verwachting over enkele jaren een aanzienlijk deel van de warmtelevering voorzien met warmte uit de rioolwaterzuiveringsinstallatie.”

Naar mate het warmtenet van Warmtebedrijf Amersfoort groeit, worden ook steeds meer nieuwe duurzame warmtebronnen daarop aangesloten. Hierdoor verduurzaamt een gebruiker automatisch mee, want de geleverde warmte komt in toenemende mate uit steeds nieuwere en duurzamere bronnen. Bovendien hebben bedrijven of consumenten die aansluiten zelf ook direct invloed op de duurzaamheid van het gehele warmtenet. Dankzij de groei van het warmtenet kan er namelijk ook geïnvesteerd worden in de ontwikkeling van nieuwe, duurzamere warmtebronnen.

De getekende samenwerkingsovereenkomst en het team. Vanuit Waterschap Vallei en Veluwe: Alfons Houtveen, Hedzer Gietema, Yvonne Versteeg en Erik den Hertog (Heemraad). Vervolgens vanuit Energie voor Elkaar: Valentijn Kleijnen (CEO), Anita van den Berg (Warmtebedrijf Amersfoort), Martijn Cobelens (ZON).