19/10/21

Warm lopen voor de energietransitie

Ook Eemwarmte levert warmte aan Amersfoorts Slimme Groene Warmtenet en is trotse partner van Energie voor Elkaar. Met de aanleg en ontwikkeling van deze warmtenetten willen wij de energietransitie naar duurzame energie versnellen. “Iedereen kiest zelf. We willen vooral dat ons goede product overtuigt om over te schakelen naar duurzame energie. Recent sprak CEO Valentijn Kleijnen in ‘Publiek Denken’ over de aanpak van Energie voor Elkaar.

Collectieve keuzevrijheid
“Wij streven naar collectiviteit op basis van eigen keuze”, vertelt Kleijnen. “De voordelen van een slim warmtenetwerk leggen we uit, zodat je een optie hebt om te verduurzamen. Daar kun je als burger of bedrijf ‘ja’ of ‘nee’ op zeggen. Keuzevrijheid zorgt altijd voor meer draagvlak. De inrichting van het land moet leefbaar zijn, duurzaam, betaalbaar en dan ook nog toekomstbestendig zijn. Dat zijn nogal wat grote woorden. Wil je die waarmaken, dan moet je ook op een andere manier gaan nadenken over de leefomgeving.”

Aandacht voor warmte
Hij gaat verder: “Op sommige plekken staat het gesprek over warmte echt nog in de kinderschoenen. Wat ons betreft doen we een oproep om niet onnodig lang te blijven hangen bij de ontwikkeling van plannen. We roepen op om het ook daadwerkelijk te gaan realiseren, met een brede kijk op de eigen gemeente. Investeer in het kennisniveau binnen de eigen organisatie. Durf daarnaast samen te werken met marktpartijen daarbuiten. Die kunnen een belangrijke bijdrage leveren, ook met gemeenten in de regierol. We moeten het samen doen, in de publieke ruimte.”

Lees hier het complete interview over de aanpak van de energietransitie en omschakeling naar duurzame energie.