27/10/21

Gebruik van biogrondstof, de feiten op een rij

Dat het gebruik van houtige biogrondstof onder de juiste voorwaarden leidt tot netto minder CO2-uitstoot dan verbranding van kolen of gas, is vrijwel onomstreden binnen de wetenschap, zoals ook uit de rapporten van het Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) blijkt. Dat stelt een college hoogleraren en bio-wetenschappers 27 oktober in De Volkskrant.

Selectief winkelen
Wetenschappelijke inzichten ombuigen of selectief winkelen in wetenschappelijke bevindingen is schadelijk voor de samenleving en leidt tot voor polarisatie, stelt het college. Zeker bij onderwerpen als deze, waar bijvoorbeeld belangrijke afwegingen gemaakt moeten tussen het verlagen van CO2-uitstoot aan de ene kant en het in standhouden van biodiversiteit aan de andere kant.

Beeldvorming
In de discussie over het gebruik van biogrondstof lijkt beeldvorming intussen van groter belang dan feiten en afwegingen. Dat het verstoken van snoei- en resthout niet tot een verhoogde CO2-concentratie leidt is voor veel mensen duidelijk. Immers, bij het groeien is CO2 vastgelegd en als dit hout niet verbrand wordt zal het verrotten waarbij evenveel CO2 vrijkomt als bij verbranding. Dat het grootschalig kappen van oerbos voor stook in onze centrales een slecht idee is, is ook helder. Door strenge duurzaamheidseisen is dat laatste niet het geval, maar dat beeld is wel een van de redenen voor de negatieve publieke opinie ten aanzien van biogrondstoffen als manier om onze CO2-uitstoot te verlagen.

Klimaatschade
Het nog sneller afbouwen dan gepland van houtige biogrondstof als bron zal voorlopig gecompenseerd worden door een toename van het gebruik van gas. Naast de huidige problemen met betrekking tot leveringszekerheid en kostprijs ligt hier ook het risico van een hogere methaanuitstoot op de loer. Immers, het hoofdbestanddeel van ons gas is methaan en bij transport, met name als het gaat om gas uit Rusland, lekt een klein deel weg. Hierdoor neemt niet alleen de CO2- maar ook de methaanconcentratie verder toe waarmee de aangedragen oplossing het klimaatprobleem verergert.

Bovenstaande betekent niet dat houtige biobrandstof een perfecte oplossing is. Of dat er geen discussie mag zijn over de voorwaarden waaronder het gebruikt wordt, wat nodig is, en wat de alternatieven zijn. Maar dan wel graag gebaseerd op de feiten; hoeveel haken en ogen er ook aan het gebruik van houtige biogrondstof zitten, voorlopig is het een belangrijke pijler in het klimaatbeleid van Europa en dat is wetenschappelijk goed onderbouwd.

Meer lezen over biogrondstoffen? Bekijk dan dit document eens!