03/03/22

Nieuw onderzoek: warmte uit (afval)water blijkt haalbaar!

Verduurzamen zit in onze genen. Vorige week woonden wij een interessante presentatie bij van Max Verhaegh van ZON Transitiesupport, in samenwerking met het waterschap Vallei en Veluwe, de gemeente Amersfoort en het Warmtebedrijf Amersfoort. Hier werden de onderzoeksresultaten gepresenteerd van de mogelijkheid om overtollige warmte van de rioolwaterzuiveringsinstallatie (RWZI) te gebruiken als bron voor het warmtenet. De conclusie? Het blijkt een zeer duurzame en economisch haalbare bron.

Potentie uit de waterzuiveringsinstallatie

Momenteel gaat veel warmte verloren doordat warm water na bijvoorbeeld een douche in het afvoerputje verdwijnt. Deze gaat vervolgens via het riool naar de waterzuiveringsinstallatie en komt dan schoon (maar wel te warm) in de Eem. Door een extra voorziening toe te voegen zou de overtollige warmte uit het water gehaald kunnen worden. Goed voor het warmtenet van Warmtebedrijf Amersfoort, zij hebben een hele duurzame bron die potentieel duizenden woningen kan verwarmen. En goed voor het milieu, de temperatuur van het water dat daarna naar de Eem gaat is ongeveer gelijk aan het water dat er al stroomde. En tot slot ook goed voor ons, omdat wij weer een nieuwe, zeer duurzame warmtebron in Amersfoort aan ons portfolio kunnen toevoegen.

The next steps

De volgende stap is om het onderzoek nu concreet in een plan te vertalen. De aanwezigen, gemeente, provincie, waterschap en het Warmtebedrijf, waren zeer enthousiast om hier opvolging aan te geven. Zij gaan de komende tijd gezamenlijk werken aan een plan van aanpak. Hierna kunnen de voorbereidingen gaan beginnen om de extra voorziening toe te voegen. Wij houden je op de hoogte!