28/10/21

NL moet groen, laten we dat sneller doen

De Klimaat- en Energieverkenning (KEV) toont hoe hard we in dit land verduurzamen. Én hoeveel meer er nog nodig is. “Snelle beslissingen en kortere doorlooptijden zijn cruciaal. Als het 10 tot 15 minuten fietsen is naar het station, dan vertrek je ook niet pas 9 minuten vóór het fluitje,” stelt Olof van der Gaag, directeur van de Nederlandse Vereniging van Duurzame Energie (NVDE).

Volgens het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) is er grote onzekerheid of we de doelstelling van het Klimaatakkoord (-49%) halen: werkelijk alles moet meezitten maar zo is de werkelijkheid helaas niet. Bovendien is er nog veel meer reductie nodig vanwege de hogere Europese doelen, waar Nederland zich met succes voor heeft ingezet. 

CO2-reductie gaat te traag
Volgens NVDE lukt dit alleen als binnen één tot twee jaar alle grote besluiten zijn genomen en in gang zijn gezet. De doorrekening van het Planbureau voor de Leeomgeving geeft een ruime bandbreedte aan voor de CO2-reductie in 2030: 38 tot 48 procent. Het doel van het Klimaatakkoord (-49%) is dus buiten bereik. De hogere Europese doelstelling (-55%) is met het huidige beleid nog minder in zicht. 

Er is dus meer inspanning nodig. We destilleren de belangrijkste warmte- en biogrondstof-punten uit de langere berichtgeving.

  1. Een slechtere score kunnen we ons niet permitteren gegeven de urgentie van het klimaatprobleem en de noodzaak om onze afhankelijkheid van geïmporteerde fossiele energie te verminderen. Snel beginnen met extra beleid is dus broodnodig, bijvoorbeeld door het realiseren van meer duurzame opwek en voldoende infrastructuur; of voor de aanleg van een warmtenet met duurzame bronnen. Willen we in 2030 op koers liggen, dan zijn hierin nú keuzes nodig.
  2. Wonen, rijden en voedsel moeten en kunnen duurzamer. De uitstoot ‘dicht bij huis’, zoals van gebouwen, mobiliteit en landbouw, krimpt onvoldoende. We hebben nu maatregelen, zoals warmtenetten nodig. Oplossingen die de duurzame oplossing goedkoper maken dan de fossiele, of deze verplicht stellen. Het is van belang dat iedereen in staat wordt gesteld om mee te werken aan de energietransitie, ook burgers en bedrijven met een kleine portemonnee. Het warmtenet doet dat.
  3. De overstap naar hernieuwbare warmte verloopt te traag. Het aandeel stijgt van acht procent in 2020 naar 12 procent in 2030, blijkt uit de KEV. Terwijl het 19 tot 22 procent zou moeten zijn. Hier ligt een grote extra opgave. Stevige stimulering via een apart SDE-budget voor warmte; een gelijke belasting op elektriciteit en gas; en het loslaten van taboes (op duurzame biogrondstoffen bijvoorbeeld) zijn nodig. De hoge aardgasprijs toont aan hoe afhankelijk Nederland nog is van het fossiele gas. Versnelling van de overstap naar duurzame oplossingen kan hier twee vliegen in één klap slaan. 
  4. Daarnaast moeten we nodeloze beperkingen, zoals voor duurzame biogrondstoffen, achterwege laten. Dit is juist op korte termijn een beschikbaar en betaalbaar alternatief. Zeker ook om de extra energievraag in de winter duurzaam in te vullen.

Over de NVDE 
De Nederlandse Vereniging Duurzame Energie (NVDE) maakt zich sterk voor een energievoorziening die volledig is gebaseerd op hernieuwbare energie door het bundelen van krachten uit de gehele sector. De activiteiten bij meer dan 6000 aangesloten bedrijven vertegenwoordigen nu al een omzet van ruim €41 miljard en meer dan 250.000 werknemers.